Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Opiekunem biblioteki jest mgr Magdalena Sojka

Biblioteka czynna codziennie od:

Poniedziałek
  przerwy 10:25 - 10:35 i 12:10 - 12:30
Wtorek
 przerwy 10:25 - 10:35 i 12:10 - 12:30
Środa
 przerwy 10:25 - 10:35 i 12:10 - 12:30
Czwartek
 przerwy 10:25 - 10:35 i 12:10 - 12:30
Piątek
przerwy 10:25 - 10:35 i 12:10 - 12:30

 

Regulamin biblioteki

 • 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • 2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jet przedłożyć dokument tożsamości
 • 3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 • 4. Wypożyczeń dla nauczyciela dokonuje się indywidualnie (wpis do zeszytu) lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
 • 5. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc.Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 • 6. Uczeń, który nie przestrzega terminu zwrotu książki otrzyma za każdą nieoddaną pozycję 5 punktów ujemnych.
 • 7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje bibliotekarz.
 • 8. Podręczniki szkolne wypożyczane są na jeden rok szkolny.
 • 9. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkęnie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 • 10. Czytelnik ma obowiązek szanować wypożyczone książki.
 • 11. Czytelnik, który zgubił lub zniszczył książkę jest zobowiązany do jej niezwłocznego odkupienia.Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 • 12. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 • 13. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 • 14. Uczniowie klas maturalnych są zobowiązani oddać książki do 15 kwietnia.
 • 15. Czytelnicy opuszczający szkołę ( nauczyciele i inni pracownicy szkoły, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 • 16. W bibliotece obowiązuje cisza.