Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Egzaminy kwalifikacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - informacje:

1. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

   Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego albo z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego.

 

2. Terminy egzaminów:

 Egzamin pisemny:

11 stycznia 2018r.

Kwalifikacja Godzina
T.12 12:00
A.20 10:00
A.25 12:00
E.12 10:00
E.14 14:00
T.11 10:00

Egzamin praktyczny:

Kwalifikacja Termin i godzina
T.12 10.01.2018 godz. 13:00
A.20 15.01.2018 godz. 9:00
A.25 19.01.2018 godz. 9:00
E.12 16.02.2018 godz. 8:00
E.14 15.01.2018 godz. 8:00
T.11 10.01.2018 godz. 9:00

Uwaga: Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczynającą egzamin!