Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej od 1 grudnia!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Egzaminy kwalifikacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - informacje:

1. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

   Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego albo z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego.

 

2. Terminy egzaminów:

 

 

Uwaga: Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed wyznaczoną datą rozpoczynającą egzamin!