Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Zespół Szkół Społecznych obejmuje następujące szkoły:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące
- Społeczne Technikum
- Społeczne Gimnazjum
- Społeczną Szkołę Podstawową z oddziałami dwujęzycznymi (od 2017r.)

Wszystkie szkoły należące do zespołu są szkołami niepublicznymi z uprawnieniami szkół publicznych a organem prowadzącym szkoły jest Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna” w Żorach.

Stowarzyszenie prowadzi szkoły od 1993 roku, zaś historia szkół sięga aż do 1990r. kiedy to organem prowadzącym było Stowarzyszenie „Pro Familia” w Żorach.

Na żorskim rynku edukacyjnym nasze szkoły mają już ugruntowaną pozycję.

W szkole prócz realizacji zajęć dydaktycznych na uczniów czeka propozycja wielu różnych zajęć pozalekcyjnych.

Na uczniów zainteresowanych własnym rozwojem czekają certyfikowani tutorzy, którzy mogą wesprzeć młodego człowieka zarówno w rozwoju ogólnym jak i naukowym.

Młodzi ludzie, którzy nie są obojętni na to co dzieje się dookoła nich, są empatyczni i nie szkoda im wolnego czasu, mogą aktywnie realizować się w Szkolnym Kole Wolontariatu „Promyk Nadziei” pod przewodnictwem pedagoga Sabiny Chyły.

Młodzieży uzdolnionej artystycznie polecamy działanie w naszym Szkolnym Teatrze „Ławeczka”, który zrealizował już kilka dużych spektakli i przygotowuje następne. Spektakle przedstawiane są w Kinie na Starówce ale również gościnnie w innych miastach. Scenariusze do spektakli są autorstwa naszego polonisty Jana Wyżgoła, reżyserują je wspólnie z nauczycielką historii Magdaleną Sojką, która odpowiada również za scenografie.

W szkole zależy nam na dobrych relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic.

Zawsze przyświeca nam nasze motto:

„Najważniejszym dobrem jest człowiek”

Ponad 20 lat funkcjonowania pozwoliło na ugruntowanie jakości pracy naszych szkół oraz wypracowanie wielu szkolnych tradycji.

Doczekaliśmy się wielu absolwentów będących naszą chlubą.

Dla zainteresowanych szczegółowa historia:

 • 21.05.1990

  Rejestracja organu prowadzącego szkołę Stowarzyszenia Katolików „ProFamilia” w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach

 • 12.08.1990

  Rejestracja szkoły w Kuratorium w Katowicach i powołanie na Dyrektora Szkoły mgr Andrzeja Pierchałę

 • 3.09.1990

  Uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Społecznych. W skład Zespołu wchodziły: Społeczna Szkoła Podstawowa – 6 klas oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące –3 klasy . Nasza szkoła miała swoją siedzibę w Żorach , Al. Wojska Polskiego 4

  Nauczyciele uczący w szkole:
  A.Pierchała, M. Banaszek, J.Barańska, P.Bartosik, H.Bielecka, R.Bajerski, K.Głombik, Ł.Hyła, G.Malinowska-Krakowczyk, A.Murzyn,F.Niec, M.Piątkowska, , M.Pierchała, A.Piontek, U.Prasnowska, U.Stojer, Z.Szyndler, W.Świtała, A.Światowiec,I.Wala, J.Węgrzyk, J.Wyrozumski. Wciągu roku szkolnego do grona dołączył Pan P. Gamża

 • 1.09.1991

  Do grona pedagogicznego przyjęci zostali nowi nauczyciele: I.Śmigielska, J.Szymik, B.Hajdecka, R.Kras, G.Witosza, L. Ignatowicz, A.Żmuda, A.Banaszek, R.Fojcik, A.Oślizlok, A.Maślanka, M.Wieczorek. W roku szkolnym 91/92 w Społecznej Szkołe Podstawowej uczniowie uczyli się w 6 klasach oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące w 5 klasach.

 • 1.09.1992

  Nowy rok szkolny i nowy nauczyciele to P. B.Gorol

 • 1.09.1993

  Zmienia się organ prowadzący szkołę na Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna”. Nowi nauczyciele w tym roku szkolnym to: E.Sikora, J. Mirosławska, R. Laskowska, J.Czaja

 • 1.09.1994

  Dyrektor powołuje wicedyrektora U.Prasnowska oraz przyjmuje nowych nauczycieli K. Chłąd, K. Nogły, J. Watras, A. Zimończyk, A. Myśliwiec, A.Jakubus

 • 18.10.1994

  Szkoła zmienia swoją siedzibę . Budynek szkoły mieści się przy ul. Fabryczna 10

 • 29.05.1994

  Pierwsza matura w naszej szkole. Do matury przystępuje 24 uczniów.

 • 1.09.1995

  Nowy rok szkolny z nowym Dyrektorem Szkoły. Zostaje nim mgr Krystyna Chłąd. Nowi nauczyciele to: G.Banach, K. Bazgier, Cz. Pająk,

  Rozpoczyna działalność Społeczne Liceum Ekonomiczne

 • 1.09.1996

  Dyrektorem ponownie zostaje mgr Andrzej Pierchała. Nowi nauczyciele : J. Wystup, T. Winkler W tym roku szkolnym obóz integracyjny dla klas I w Warszawie, a nie w Pszczynie. W trakcie roku szkolnego obowiązki dyrektora przejmuje P. P. Gamża.

 • 1.09.1997

  Na dyrektora w szkołach młodzieżowych Stowarzyszenie powołuje P. P. Gamżę . Nowi nauczyciele to: G. Kornas, A. Krysztafkiewicz, A. Mocko.

 • 1.09.1998

  Grono Liczy 25 nauczycieli. Nowi nauczyciele to U. Sieradzka, D.Zwoliński, K. Dobrowolska, P. Krzyżanowski.

 • 1.09.1999

  W Liceum Ogólnokształcących uruchomiono profil plastyczny. Obowiązki dyrektora w szkołąch młodzieżowych przejmuje P. A.Piontek. Nowi nauczyciele w szkołach ponadpodstawowych : K. Marciniec, ks. Basiuk, M. Żur-Kawałek, G. Formela, N. Święcicka- to już nasz absolwentka, R.Kobierski, A. Kowalska Rozpoczyna działalność Studium Policealne Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli jako szkoła dla dorosłych. Dyrektorem Studium zostaje P. Z. Szyndler. W Studium kształci w zawodach: technik informatyk, technik usług turystycznych, technik hotelarstwa, technik usług kosmetycznych. W szkole uczy się ponad 100 słuchaczy w trybie stacjonarnym i w trybie zaocznym.

 • 1.09.2000

  Stowarzyszenie powołuje Społeczne Gimnazjum. W pierwszej klasie gimnazjum rozpoczyna naukę się 16 uczniów. dyrektorem całego zespołu zostaje Z.Szyndler, wicedyrektorem I.Wala. Tradycją szkoły stają się wyjazdy jesienne i wiosenne do teatru. W wyjazdach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły. Rozpoczyna się też pierwszy konkurs na najlepszą klasę w szkole. Tradycją stają się konkursy świąteczne związane z obyczajami polskimi.

 • 23.05.2003

  Szkoła otrzymuje imię „Wspólnej Europy” Imię zostało wybrane przez społeczność szkolną. - Stowarzyszenie rejestruje nową szkołę Społeczne Technikum o zawodach technik hotelarstwa, technik informatyk i technik usług fryzjerskich - Przekształca Liceum Ekonomiczne w Społeczne Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym.