Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Język polski

- mgr Renata Gałużna-Kula
- mgr Małgorzata Majewska
- mgr Jan Wyżgoł

Język angielski

- mgr Anna Dęga
- mgr Sylwia Szostek

Język niemiecki

- mgr Justyna Szulik

Historia

- mgr Magdalena Sojka
- mgr Michał Sobik

Informatyka

- mgr Katarzyna Piecha
- mgr Zbigniew Nowak

Geografia

- mgr Ilona Wala

Chemia

- mgr Agnieszka Gmerek-Smołka
- mgr Magdalena Gębarowska

Biologia

- mgr Maria Kopiec
- mgr Magdalena Stołtny

Fizyka

- mgr Tomasz Goździk
- mgr Agnieszka Gmerek-Smołka

Matematyka

- mgr inż. Zofia Szyndler
- mgr inż. Monika Grzesica
- mgr Zbigniew Nowak

Wychowanie fizyczne

- mgr Edyta Palm

Wiedza o społeczeństwie

- mgr Michał Sobik

Przedmioty informatyczne

- dr inż. Tomasz Pander
- mgr Katarzyna Piecha

Przedsiębiorczość

- mgr Urszula Sieradzka-Zwolińska

Przedmioty ekonomiczne

- mgr Urszula Sieradzka-Zwolińska

Przedmioty hotelarskie

- mgr Barbara Helijak

Przedmioty fotograficzne

- mgr Monika Pieczka

Religia

- mgr Magdalena Sojka
- mgr Danuta Pisarek

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr M. Szostok