Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1993 roku. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Wśród absolwentów naszego liceum znajdują się ludzie reprezentujący różne prestiżowe zawody i stanowiska jak np. lekarze, położne, biotechnolodzy, artyści, informatycy, graficy, prawnicy.

Nauce w naszym liceum sprzyjają maksymalnie 18 osobowe klasy oraz dobre relacje nauczyciel-uczeń.

 


 Czesne 160zł /miesiąc przez 12 miesięcy w roku. Za opłatę za cały rok z góry przysługuje 10% zniżki.

Jednorazowe wpisowe wynosi 100zł.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie przez www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat

ZASADY REKRUTACJI: plik_do_pobrania

 


 

 Dzień Otwarty - 26 kwietnia 2018r. dla gimnazjalistów i ich rodziców.

Prezentujemy szkoły ponadgimnazjalne. Serdecznie zapraszamy do godz. 17:00

 


 W tym roku szkolnym proponujemy klasy:

- z rozszerzeniem: historia, wiedza o społeczeństwie

- rozszerzeniem: biologia, chemia

 oraz klasy z przedmiotami dodatkowymi:

 

KLASA PROGRAMISTÓW NOWOŚĆ!

 

Oprócz realizacji podstawy programowej uczniowie będą realizować zajęcia dodatkowe z programowania w językach C++, Java Script, PHP w połączeniu z webowym HTML, CSS oraz podstawami MySQL.

 Do realizacji w zakresie rozszerzonym proponujemy:

- matematykę,

- informatykę,

- język angielski.

Tylko 16 miejsc!

 

KLASA STRAŻACKA

Oprócz realizacji podstawy programowej uczniowie będą realizować następujące zajęcia dodatkowe:

- edukacja pożarnicza -przygotowującej do studiów w WSP i w Szkole Aspirantów PSP,

- zajęcia z pożarnictwa - przygotowujące do egzaminu na strażaka OSP,

- zajęcia specjalistyczne - zajęcia przeprowadzane we współpracy z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi,

- zajęcia sportowe - dodatkowe zajęcia podnoszące sprawność fizyczną

- kurs I pomocy przedmedycznej

 Do realizacji w zakresie rozszerzonym proponujemy:

- chemię,

- matematykę,

- język angielski.

 

KLASA OBSŁUGI PASAŻERÓW - STEWARDESS I STEWARDÓW

 

Oprócz realizacji podstawy programowej uczniowie będą realizować następujące zajęcia dodatkowe:

- obsługa klienta w liniach lotniczych, kolejowych i żeglugi,

- techniki pracy w obsłudze pasażerów,

- zajęcia kierunkowe w portach lotniczych, pendolino,

- język obcy zawodowy,certyfikowane zajęcia z I pomocy przedmedycznej,

- dodatkowe warsztaty z wizażu i zasady dress code.

Do realizacji w zakresie rozszerzonym proponujemy:

- język angielski,

- język niemiecki,

- wiedzę o społeczeństwie.