Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Społeczna Szkoła Podstawowa

 

Szkoła z tradycją, szkoła z pasją, szkoła z wieloma sukcesami na etapie gimnazjalnym!

REKRUTACJA OTWARTA !!!

 

Dzień Otwarty Społecznej Szkoły Podstawowej! - 24 maja 2018r.

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do godz. 17:00.

 

I-III klasy
IV- VIII klasy

 

 


 Społeczna Szkoła Podstawowa

NABÓR DO KLAS I-III

 
1) KLASA ARTYSTYCZNA Z POSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 W ramach bloku proponujemy zajęcia z:

- śpiewu,

- tańca,

- elementów plastyki,

- teatru,

- retoryki.

2) KLASA MŁODEGO INŻYNIERA Z POSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 W ramach bloku proponujemy zajęcia z:

- techniki,

- informatyki,

- robotyki,

- programowania,

- przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

W ramach bloku przewiduje się 3 godziny zajęć w tygodniu przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej.

 

            W szkołach funkcjonujących w zespole kładziemy nacisk na bezpieczeństwo uczniów, budowanie dobrych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami.

Na zajęciach dydaktycznych obowiązkowych i dodatkowych oraz zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole zapewniamy dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.

Oprócz wiedzy i umiejętności przedmiotowych uczymy naszych uczniów szeroko pojętej współpracy i odpowiedzialności- staramy się kształcić umiejętności społeczne.

 

            Społeczna Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna” w Żorach.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.30.

W szkole podstawowej proponujemy naukę w klasach max 16 osobowych.

Klasa I będzie funkcjonować na piętrze w  oddzielonej części szkoły.

 

W ramach czesnego oprócz zajęć dydaktycznych związanych z realizacją podstawy programowej w klasach I – III proponujemy:

>dodatkową godzinę języka angielskiego w każdym roku
>opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.30
>pomoc przy odrabianiu zadań domowych
>ciepły posiłek
>zajęcia pozalekcyjne

 

Poza tym szkoła oferuje odpłatnie następujące zajęcia:

- logopedyczne

- nauki jazdy na łyżwach

- basen z nauką pływania

- nauki jazdy na rolkach

- spotkania z tutorem – dziecko –nauczyciel przewodnik (tutoring naukowy lub rozwojowy)        

- pełny obiad   

                        

Czesne płatne przez 12 miesięcy w roku wynosi 280zł/miesiąc
(w przypadku zapłaty za cały rok z góry 10% rabatu)

Wpisowe przy podpisywaniu umowy wynosi 200zł

W celach naboru należy uzupełnić kwestionariusz oraz oświadczenie i złożyć w sekretariacie szkoły (załączniki):

- kwestionariusz

- oświadczenie

- zasady rekrutacji

 


  Społeczna Szkoła Podstawowa

NABÓR DO KLAS IV - VIII

z poszerzonym językiem angielskim

 

            Szkoła kształci młodzież w wieku 13 lat od roku 2000 – mamy więc wypracowane metody do pracy dydaktycznej i wychowawczej z tą grupą wiekową młodzieży.

Sukcesy naszych uczniów w dotychczasowym gimnazjum, atmosfera na zajęciach, opinie rodziców naszych uczniów potwierdzają jakość naszej placówki edukacyjnej.

W szkołach funkcjonujących w zespole kładziemy nacisk na bezpieczeństwo uczniów, budowanie dobrych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami.

             Społeczna Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna” w Żorach.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.30.

W szkole podstawowej proponujemy naukę w klasach max 16 osobowych.

 

Uczniom klasy VII prócz zajęć obowiązkowych proponujemy zajęcia dodatkowe do wyboru:

- Zajęcia turystyczno – fotograficzne;

- Zajęcia ekonomiczno – biznesowe;

- Zajęcia filmowo – studyjne;

 

Oprócz wiedzy i umiejętności przedmiotowych staramy się kształcić umiejętności społeczne -uczymy naszych uczniów szeroko pojętej współpracy i odpowiedzialności.

Zapraszamy przyszłych uczniów do  działalności w:

>Szkolnym Teatrze „Ławeczka”, który co roku przygotowuje z uczniami spektakl wystawiany w Kinie na Starówce lub też gościnnie w innym mieście

>Szkolnym Kole Wolontariatu „Promyk Nadziei”, który co roku bierze udział w wielu akcjach charytatywnych m.in. na rzecz „Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom” w Żorach czy żorskiego hospicjum.

 

Zachęcamy uczniów do korzystania z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych oferowanych w szkole.

 

Poza tym odpłatnie szkoła oferuje następujące zajęcia:

- logopedyczne

- spotkania z tutorem – dziecko –nauczyciel przewodnik (tutoring naukowy lub rozwojowy)        

- pełny obiad                           

 

Szkoła pobiera czesne przez 12 miesięcy w roku w wysokości 280zł

Wpisowe przy podpisywaniu umowy wynosi 200zł

 

W celach naboru należy uzupełnić kwestionariusz oraz oświadczenie i złożyć w sekretariacie szkoły (załączniki):

- kwestionariusz

- oświadczenie

- zasady rekrutacji