Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej od 1 grudnia!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Społeczna Szkoła Podstawowa

 

Szkoła z tradycją, szkoła z pasją, szkoła z wieloma sukcesami na etapie gimnazjalnym!

Otwarta rekrutacja od 1 grudnia 2017r.

I klasa
IV klasa
VII klasa

 


 

Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi

NABÓR DO KLASY I

z poszerzonym językiem angielskim

 

            W szkołach funkcjonujących w zespole kładziemy nacisk na bezpieczeństwo uczniów, budowanie dobrych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami.

Na zajęciach dydaktycznych obowiązkowych i dodatkowych oraz zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole zapewniamy dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.

Oprócz wiedzy i umiejętności przedmiotowych uczymy naszych uczniów szeroko pojętej współpracy i odpowiedzialności- staramy się kształcić umiejętności społeczne.

 

            Społeczna Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna” w Żorach.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.30.

 W szkole podstawowej proponujemy naukę w klasach max 16 osobowych.

Klasa I będzie funkcjonować na piętrze w  oddzielonej części szkoły.

 

W ramach czesnego oprócz zajęć dydaktycznych związanych z realizacją podstawy programowej w klasach I – III proponujemy:

>dodatkową godzinę języka angielskiego w każdym roku
>opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.30
>pomoc przy odrabianiu zadań domowych
>ciepły posiłek
>zajęcia pozalekcyjne do wyboru:

- Gram, śpiewam, tańczę – zajęcia sceniczne z logopedii, muzyki, gry aktorskiej, tańca rozwijające;

- Myślę logicznie – gry i zabawy logiczne rozwijające myślenie matematyczne i przyrodnicze;

- Robotechnika – edukacja komputerowa i techniczna rozwijająca kompetencje językowe, matematyczne i komunikacyjne;

- Mały Master Chef – zajęcia z gotowania, pieczenia i rozwijające zdolności manualne.

 

Poza tym szkoła oferuje odpłatnie następujące zajęcia:

- logopedyczne

- nauki jazdy na łyżwach

- basen z nauką pływania

- nauki jazdy na rolkach

- spotkania z tutorem – dziecko –nauczyciel przewodnik (tutoring naukowy lub rozwojowy)        

- pełny obiad                           

Czesne płatne przez 12 miesięcy w roku wynosi 280zł/miesiąc
(w przypadku zapłaty za cały rok z góry 10% rabatu)

Wpisowe przy podpisywaniu umowy wynosi 200zł

W celach naborowych należy uzupełnić kwestionariusz oraz oświadczenie i złożyć w sekretariacie szkoły (załączniki):

- kwestionariusz

- oświadczenie

- zasady rekrutacji

 


 

 Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi

NABÓR DO KLASY IV

z poszerzonym językiem angielskim

 

            W szkołach funkcjonujących w zespole kładziemy nacisk na bezpieczeństwo uczniów, budowanie dobrych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami.

Na zajęciach dydaktycznych obowiązkowych i dodatkowych oraz zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole zapewniamy dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.

Oprócz wiedzy i umiejętności przedmiotowych uczymy naszych uczniów szeroko pojętej współpracy i odpowiedzialności- staramy się kształcić umiejętności społeczne.

 

            Społeczna Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna” w Żorach.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.30.

 W szkole podstawowej proponujemy naukę w klasach max 16 osobowych.

 Klasa I będzie funkcjonować na piętrze w  oddzielonej części szkoły.

 Na potrzeby uczniów klasy IV od godz. 7.00 do godz. 17.30 czynna będzie świetlica.

 

Oprócz zajęć dydaktycznych związanych z realizacją podstawy programowej, w ramach czesnego proponujemy w klasach IV- VI dodatkową godzinę języka angielskiego oraz  następujące zajęcia dodatkowe do wyboru:

- Zajęcia turystyczno – fotograficzne;

- Zajęcia ekonomiczno – biznesowe;

- Zajęcia filmowo – studyjne;

Oprócz wiedzy i umiejętności przedmiotowych uczymy naszych uczniów szeroko pojętej współpracy i odpowiedzialności.

Zapraszamy przyszłych uczniów do  działalności w:

>Szkolnym Teatrze „Ławeczka”, który co roku przygotowuje z uczniami spektakl wystawiany w Kinie na Starówce lub też gościnnie w innym mieście

>Szkolnym Kole Wolontariatu „Promyk Nadziei”, który co roku bierze udział w wielu akcjach charytatywnych m.in. na rzecz „Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom” w Żorach czy żorskiego hospicjum.

 

Ponadto proponujemy uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych.

 

Poza tym odpłatnie szkoła oferuje następujące zajęcia:

- logopedyczne

- nauki jazdy na łyżwach

- basen z nauką pływania

- nauki jazdy na rolkach

- spotkania z tutorem – dziecko –nauczyciel przewodnik (tutoring naukowy lub rozwojowy)        

- pełny obiad                           

 

Szkoła pobiera czesne przez 12 miesięcy w roku w wysokości 240zł

Wpisowe przy podpisywaniu umowy wynosi 200zł

W celach naboru należy uzupełnić kwestionariusz oraz oświadczenie i złożyć w sekretariacie szkoły (załączniki):

- kwestionariusz

- oświadczenie

- zasady rekrutacji

 


 

  Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi

NABÓR DO KLASY VII

z poszerzonym językiem angielskim

 

            Szkoła kształci młodzież w wieku 13 lat od roku 2000 – mamy więc wypracowane metody do pracy dydaktycznej i wychowawczej z tą grupą wiekową młodzieży.

Sukcesy naszych uczniów w dotychczasowym gimnazjum, atmosfera na zajęciach, opinie rodziców naszych uczniów potwierdzają jakość naszej placówki edukacyjnej.

W szkołach funkcjonujących w zespole kładziemy nacisk na bezpieczeństwo uczniów, budowanie dobrych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami.

             Społeczna Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Wspólnota Rodzinna” w Żorach.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.30.

W szkole podstawowej proponujemy naukę w klasach max 16 osobowych.

 

Uczniom klasy VII prócz zajęć obowiązkowych proponujemy zajęcia dodatkowe do wyboru:

- Zajęcia turystyczno – fotograficzne;

- Zajęcia ekonomiczno – biznesowe;

- Zajęcia filmowo – studyjne;

 

Oprócz wiedzy i umiejętności przedmiotowych staramy się kształcić umiejętności społeczne -uczymy naszych uczniów szeroko pojętej współpracy i odpowiedzialności.

Zapraszamy przyszłych uczniów do  działalności w:

>Szkolnym Teatrze „Ławeczka”, który co roku przygotowuje z uczniami spektakl wystawiany w Kinie na Starówce lub też gościnnie w innym mieście

>Szkolnym Kole Wolontariatu „Promyk Nadziei”, który co roku bierze udział w wielu akcjach charytatywnych m.in. na rzecz „Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom” w Żorach czy żorskiego hospicjum.

 

Zachęcamy uczniów do korzystania z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych oferowanych w szkole.

 

Poza tym odpłatnie szkoła oferuje następujące zajęcia:

- logopedyczne

- spotkania z tutorem – dziecko –nauczyciel przewodnik (tutoring naukowy lub rozwojowy)        

- pełny obiad                           

 

Szkoła pobiera czesne przez 12 miesięcy w roku w wysokości 220zł

Wpisowe przy podpisywaniu umowy wynosi 200zł

W celach naboru należy uzupełnić kwestionariusz oraz oświadczenie i złożyć w sekretariacie szkoły (załączniki):

- kwestionariusz

- oświadczenie

- zasady rekrutacji