Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY


"Inwestuj w siebie, inwestuj w przyszłość"

 

Program: ERASMUS+  

Staże zawodowe zagraniczne organizowane są we współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą - "Inwestuj w siebie, inwestuj w przyszłość". Propozycja staży zawodowych adresowana jest do uczniów II, III i IV klas technikum, którzy posługują się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, niemieckim lub włoskim.

 

Dla kogo staże?

− uczniowie oraz absolwenci czterech Szkół z siedzibą w Żorach: CKZiU, ZS nr 2, ZSS, ZSBI
− kierunek kształcenia:
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, fototechnik, technik organizacji reklamy, technik budownictwa, technik geodeta, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektryk.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zagwarantowanie jego uczestnikom poprzez zagraniczne staże szansy zdobycia międzynarodowego doświadczenia, praktycznej wiedzy, będącej rozszerzeniem wiedzy teoretycznej uzyskanej w technikum, podwyższenie poziomu kształcenia zawodowego, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Mobilność ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność i potencjał intelektualny uczestników oraz zintegrować ich z wymogami unijnego rynku pracy. Wyjazd na staż zostanie poprzedzony przygotowaniem pedagogiczno - kulturowo – językowym.

Uczniowie mają szanse:

- zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe

- rozwijać umiejętności międzykulturowe i językowe

- zwiększyć swojej szanse na zatrudnienie

- zdobyć europejski certyfikat

 

Przygotowanie pedagogiczne: przygotowanie uczestników do działań prowadzonych zagranicą poprzez zapewnienie wsparcia w zależności od potrzeb uczestników.

Przygotowanie językowe: kurs języka obcego, którego celem będzie wzbogacenie słownictwa branżowego, podniesienie kompetencji językowych, jak również przygotowanie uczestników do kontaktów z partnerami włoskimi i ułatwienie nawiązywania współpracy międzykulturowej.

Przygotowanie kulturowe.

Główne cele projektu: − zorganizowanie mobilności dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego − zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego − zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych − poprawa kompetencji językowych uczestników − zwiększenie zdolności adaptacyjnych oraz rozwój umiejętności międzykulturowych uczestników − zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie oraz wsparcie ich aktywności na europejskim rynku pracy − promowanie mobilności zawodowej.

 

W tym roku szkolnym 2016/2017 staże zawodowe zagraniczne odbyły się
w okresie od 9 października do 29 października na Węgrach!!

14706975_371575173232279_6598261531142390876_o

fot. Jan Wyżgoł

 14712716_373012553088541_6190934718430262335_o

fot. Jan Wyżgoł

 

III Edycja  - wyjazd do Włoch

IMG_5803

Wyjazdy na trzytygodniowe staże zaplanowano do Włoch, Węgier oraz Niemiec w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz I semestrze roku szkolnego 2015/2016r. Staże są całkowicie finansowane ze środków UE.

 

 

 zdj.grupa II_Brecia_2014