Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Społeczne Technikum

 

Społeczne Technikum istnieje od 2005 roku. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Uczniowie technikum realizują podstawę programową z przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym oraz co najmniej z dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Do realizacji w zakresie rozszerzonym proponujemy różne przedmioty w zależności od zbieżności z kierunkiem kształcenia.

Ponadto realizowane są zajęcia zawodowe odpowiednie do danego kierunku.

Naszą chluba jest fakt, iż uczniowie naszego technikum osiągają co roku wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych.


Czesne 160zł /miesiąc przez 12 miesięcy w roku. Za opłatę za cały rok z góry przysługuje 10% zniżki.

Jednorazowe wpisowe wynosi 100zł.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie przez www.slaskie.edu.com.pl/Kandydat

ZASADY REKRUTACJI: plik_do_pobrania


 

 

Dzień Otwarty - 26 kwietnia 2018r. dla gimnazjalistów i ich rodziców.

Prezentujemy szkoły ponadgimnazjalne. Serdecznie zapraszamy do godz. 17:00

 


 Kształcimy w następujących kierunkach:

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni fototechnicznej z ciemnią oraz w pracowni informatycznej, gdzie profesjonalne oprogramowanie pozwala na graficzną obróbkę zdjęć.

W studio realizowane są szalone pomysły:

   

 A w ciemni ciekawe zdjęcia:

 

 Ponadto uczniowie biorą udział w wielu ciekawych zajęciach plenerowych, nawet nocnych:

   

Co roku dla naszych uczniów realizowany jest wernisaż prac.

Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach krajowych i zagranicznych.

 W trakcie nauki uczniowie przygotowują się do egzaminów zewnętrznych:

- matury

- egzaminów z kwalifikacji zawodowych:

1) Rejestracja i obróbka obrazu

2) Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 


TECHNIK HOTELARSTWA

Zajęcia zawodowe odbywają się w dwóch różnych pracowniach.

 

Uczniom tego kierunku proponujemy dodatkowo udział w kursach prowadzonych w szkole:

- kelnerski
- barmański
- baristy
- kas fiskalnych
- animatora czasu wolnego.

Kursy prowadzone są przez specjalistów i kończą się wydaniem certyfikatu.

Ponadto w ramach zajęć zawodowych uczniowie często wyjeżdżają na wycieczki dydaktyczne częściowo sponsorowane przez szkołę.

Szkoła proponuję również atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i zagranicą.

W trakcie nauki uczniowie przygotowują się do egzaminów zewnętrznych:

- matury

- egzaminów z kwalifikacji zawodowych:

1) Planowanie i realizacja usług recepcji

2) Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie


TECHNIK INFORMATYK

Zajęcia odbywają się w trzech pracowniach – nowoczesnych i na bieżąco modernizowanych.

Uczniowie tego kierunku chętnie rozwijają swoje pasje również na zajęciach pozalekcyjnych, takich jak kółko gier internetowych, czy kółko projektowania stron www.

Część zajęć organizowana jest również poza szkołą m.in. w WSTI w Katowicach.

W trakcie nauki uczniowie przygotowują się do egzaminów zewnętrznych:

- matury

- egzaminów z kwalifikacji zawodowych:

1) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

2) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

3) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.


TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH – nowa propozycja

Proponujemy nowy kierunek dopasowany do współczesnych potrzeb.

Po tym kierunku absolwent przygotowany jest do:

- organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej,

- montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,

- kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,

- wykonywania konserwacji oraz naprawy i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

W trakcie nauki uczniowie przygotowują się do egzaminów zewnętrznych:

- matury

- egzaminów z kwalifikacji zawodowych:

1) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


TECHNIK PRZEMYSŁU MODY – nowa propozycja

Proponujemy nowy kierunek dla młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Absolwent tego kierunku przygotowany jest m.in. do:

- projektowania i realizacji ubioru z zastosowaniem technik  i technologii jego wytwarzania

- obsługi i użytkowania przemysłowych maszyn i urządzeń

- reklamowania i sprzedaży wyrobów.

Technik przemysłu mody zajmuje się nie tylko ubraniami ale wszelkimi wyrobami z materiałów tekstylnych – można więc wykonywać tekstylne materiały wykończeniowe przygotowując wystroje wnętrz.

W trakcie nauki uczniowie przygotowują się do egzaminów zewnętrznych:

- matury

- egzaminów z kwalifikacji zawodowych:

1) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

2) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych