Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Kalendarz roku szkolnego,

w tym imprez i uroczystości szkolnych

 

Rok szkolny 2017/2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Dla uczniów LO i Technikum:

30.04.2018r.

2.05 2018r.

4.05 – 8.05 2018r.

1.06  2018r.

 

Dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej:

30.04.2018r.

18 – 20.04.2018r.

2.05 2018r.

1.06  2018r.

 Data

 Planowane imprezy, uroczystości

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

04.09.17

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

S. Szostek

09.2017

Otrzęsiny klas I

S. Szostek, M. Sojka,

E. Palm

09.2017

Dzień Języków Obcych

Zespół języków obcych

26.09.17

Wieczór poetycki w ramach Fide et Amore

J. Wyżgoł, M. Sojka, D. Pisarek, B. Helijak

12.10.17

Dzień Edukacji Narodowej – akademia godz. 13.15

A. Dęga

10.11.17

Święto Niepodległości - akademia

M. Sobik

 

Wojewódzki Konkurs Poprawnej Polszczyzny

R. Gałużna - Kula

06.12.17

Mikołaj

J. Szulik

22.12.17

Wigilia Szkolna

Z. Szyndler, I. Wala

23.12.17 – 01.01.18

Zimowa przerwa świąteczna

 

26.01.18

Zakończenie semestru I

 

 

Studniówka

J. Szulik

 

Gimbal

I. Wala, E. Palm, A. Dęga

 

Dzień Nauki

Z. Nowak, T. Pander

29.01.18 –      

11.02.18

Ferie zimowe

 

02. 2018

Dzień Zawodów

B. Helijak, M. Pieczka

 

Rekolekcje wielkopostne

D. Pisarek

 

03.2018

Dzień Multimediów

K. Piecha

Po egz. gim. 04.18

Dzień otwarty

Grono pedagogiczne

29.03.-

03.04.18

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18.04.18- 20.04.18

Egzamin gimnazjalny

 

28.04.18

Pożegnanie klas IV T i III LO

 

04.05 - 08.06.18

Egzamin maturalny

Przygotowanie sal:

J. Wyżgoł, Z. Nowak

11.05.18

Dzień Strażaka

A. Michalska, M. Szostok

05.2018

Wojewódzki Konkurs Poezji Sakralnej

M. Sojka, D. Pisarek, B. Helijak

06.2018

Dzień Sportu

E. Palm, M. Stołtny

22.06.18

Zakończenie roku szkolnego – akademia

R. Gałużna - Kula

01.09.18

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Z. Nowak

 

Ponadto:

Zawody sportowe – E. Palm

Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjum – zgodnie z informacjami na tablicy ogłoszeń; zgłoszenia do końca września u nauczycieli przedmiotu

 

Wszystkich uczniów, którzy chcieliby pomóc w organizacji imprezy bądź wziąć udział w danej imprezie prosi się o kontakt z organizatorem.