Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

26 IV'15
Konkurs na Najlepszą Klasę w Szkole rozstrzygnięty!!

Zwycięską klasą została klasa I G z liczbą punktów 176,8

II miejsce zajęła klasa IV Ti/Fot z liczbą punktów 138,8

III miejsce zajęła klasa II LO/T z liczbą punktów 90,6

klasa I G grupowe 17.04

Klasa pani Renaty Gałużnej-Kuli za zdobycie I miejsca otrzymała z rąk pani dyrektor Zofii Szyndler symboliczny czek na kwotę 1700 zł. Cała kwota przeznaczona została na zorganizowanie 2-dniowej wycieczki, która odbędzie się 19-20 maja do Ogrodzieńca.

Dziękujemy wszystkim klasom i ich wychowawcom za zaangażowanie i wysiłek włożony w zmagania konkursowe.

                                                                                                         

Liczymy na Was w przyszłym roku!!

Renata