Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

17 VI'15
Wyniki egzaminów zewnętrznych

Podajemy terminy ogłoszenia wyników egzaminów zewnętrznych dla poszczególnych szkół:

 

Gimnazjum (świadectwo egzaminu gimnazjalnego): 19.06.2015r.

Technikum (świadectwa maturalne): 30.06.2015r.

Technikum (świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego): 28.08.2015r.

 

Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się 25 sierpnia 2015r. o godz. 9:00 (obecność 8:30 w szkole)

 

Kasia