Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

15 X'15
Dzień Edukacji Narodowej

DN1

Dnia 13 października 2015 roku o godz. 14:00 w sali teatralnej naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie różnych klas pod kierownictwem Barbary Helijak, przygotowali humorystyczną prezentację, obrazującą ciężką pracę nauczycieli oraz złożyli życzenia uwzględniając w nich całe grono pedagogiczne szkoły. Występ uczniów został zakończony przemówieniem pani dyrektor Zofii Szyndler w którym podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze.  

dn4dn2dn3

 dn4DN1

dn2

 

Renata