Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

23 X'15
Życie nie tylko po to jest by brać…, ale by żyć siebie samego trzeba dać !Już 8 rok wspieramy hospicjum Jana Pawła II.

O radości jaką daje dawanie siebie innym doskonale wiedzą nasi uczniowie , którzy kolejny raz włączyli się w Pola Nadziei - ogólnopolską akcję niesienia pomocy podopiecznym hospicjów.W tym roku klasa I gimnazjum wraz z wychowawczynią Dominiką Musioł aktywnie wpierali wolontariuszy z hospicjum.Akcja ma miejsce zawsze w październiku i ma na celu przypominać o chorych nieuleczalnie.Symbolem tej akcji jak i też Hospicjum jest żółty żonkil jako symbol nadziei, ale także przemijania- tak jak przemija nasze ludzkie życie-tak przemija i przechodzi w różne fazy rozwój tego kwiatka.

Renata