Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

27 X'15
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta!

W dniu 23 października w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.

Kandydatami z ramienia szkoły ponadgimnazjalnej byli:

- Kabiesz Agnieszka,

- Par Paweł,

- Prochot Aleksandra,

- Zawadzki Daniel.

Uczniowie wybrali Pawła Para i Agnieszkę Prochot jako swoich reprezentantów do Młodzieżowej Rady Miasta.

 

Kandydatkami z ramienia szkoły gimnazjalnej były:

 

- Kołodziejczyk Aleksandra,

 

- Bałwas Magdalena.

Społeczność szkoły gimnazjalnej potwierdziła wybór w/w uczennic jako swoje reprezentantki do Młodzieżowej Rady Miasta.

 

Kasia