Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

09 XII'15
Stypendia Rady Ministrów rozdane!!

Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre może otrzymać Stypendium Rady Ministrów.

W tym roku z naszej szkoły dwie dziewczyny odebrały w/w stypendium była to Alicja Włoszczyk z Liceum Ogólnokształcącego oraz Oliwia Kutermak z Technikum. Gratulujemy!!

 

Renata