Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

01 II'16
Bal gimnazjalny

22

Bal Gimnazjalny odbędzie się:

4 lutego o godz. 17:00 - serdecznie Zapraszamy i życzymy udanej zabawy!!!

 

Regulamin BALU GIMNAZJALNEGO Społecznego Gimnazjum w Żorach

1.Bal gimnazjalny organizowany jest z inicjatywy nauczycieli,uczniów i rodziców klas gimnazjalnych
2.Nauczyciele odpowiedzialni są za przygotowanie balu, jego przeprowadzenie zapewniające bezpieczeństwo uczniów oraz zakończenie tzn. uporządkowanie szkoły.
3.W organizację balu zostają włączeni również rodzice klas gimnazjalnych wykonując przydzielone przez nauczycieli prace.
4.Za bezpieczeństwo uczniów podczas balu odpowiadają rodzice i nauczyciele do tego wyznaczeni
5.Bal jest organizowany w budynku Zespołu Szkół Społecznych
6.Ustala się następujące zasady uczestnictwa uczniów w balu gimnazjalnym:
-zabawa trwa w godzinach od 17:00 do 21:30
-uczniowie przebywają na terenie szkoły. Nie mogą go opuszczać i ponownie powracać. Uczniowie mają obowiązek powiadomić wychowawcę o zamiarze opuszczenia balu. Wyjście w czasie trwania balu poza teren szkoły oznacza rezygnację z dalszej zabawy i powiadomienie telefoniczne rodzica o możliwości odebrania dziecka.
-rodzice/opiekunowie ( po okazaniu upoważnienie i dowodu tożsamości) zobowiązani są do odbioru dziecka po zakończonym balu
-jeśli w trakcie trwania balu organizatorzy stwierdzą, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pali papierosy, zachowuje się w sposób naganny zostanie usunięty z balu. O incydencie zostają natychmiast powiadomieni rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są do odebrania dziecka z balu, a uczeń poniesie konsekwencje swojego czynu wg WSO
7.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione telefony, portfele oraz inne przedmioty wartościowe wniesione na bal przez ucznia.
8.Konsekwencją nagannego zachowania ucznia jest obniżenie oceny z zachowania na koniec roku szkolnego.
9.Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z powyższym regulaminem.

Organizatorzy

 

Renata