Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

15 IV'16
Gimnazjaliści na ścieżce dydaktycznej Wodociągów i Kanalizacji w Żorach

 

_MG_0309

Ścieżka dydaktyczna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach została przygotowana z myślą o tym aby podnieść świadomości ekologiczną młodszych i starszych mieszkańców miasta Żory, kształtować i promować zdrowe, twórcze, przyjazne środowisku wzorce życia oraz promować aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Program edukacyjny ścieżki ma na celu przybliżenie procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz uświadomienie, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia, poprawy jakości oraz ochrony otaczającego nas środowiska naturalnego. Poprzez zdobytą wiedzę podczas prowadzonych zajęć ekologicznych odwiedzający dowiedzą się jakie działania ekologiczne mogą podejmować we własnym gospodarstwie domowym aby chronić środowisko naturalne, racjonalnie gospodarować wodą i nie przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska.

_MG_0292

Program edukacyjny ścieżki obejmuje :

– zwiedzanie oczyszczalni ścieków,

– filmy edukacyjne,

– prezentacje multimedialne

– badania w laboratorium

(tekst zaczerpnięty z http://pwikzory.com.pl/sciezka-edukacyjna/sciezka-dydaktyczna-wstep)

_MG_0319

Renata