Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

05 IX'16
Ważne!!!Staże zawodowe – rekrutacja uzupełniająca na wyjazd na Węgry!!!

Żorska Izba Gospodarcza przeprowadza rekrutację uzupełniającą na zagraniczne trzytygodniowe staże zawodowe zaplanowane w ramach projektu Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość - IV edycja staży”.

W wyjeździe zaplanowanym w terminie 09.10.2016 – 29.10.2016 na Węgry mogą wziąć udział uczniowie:

  • klas drugich, trzecich i czwartych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach lub Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach lub Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach oraz

  • znający język angielski i/lub niemiecki co najmniej na poziomie komunikatywnym oraz

  • kształcący się na jednym z następujących kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, fototechnik, technik organizacji reklamy czy technik informatyk.

W ramach projektu zapewnione zostanie uczestnikom/czkom m.in. opieka, zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazd i kieszonkowe. Przed wyjazdem odbędą się jeszcze m.in. zajęcia z języka angielskiego, a podczas pobytu na Węgrzech na weekendy zaplanowano wycieczki.

Szczegóły na www.zorig.zory.pl

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Renata