Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

12 II'14
Szkoła teatru-próba czyli teatr w stawaniu się.

Dnia 14  marca nasi uczniowie będą uczestniczyli w Szkole Teatru w Chorzowie. Nasze wyjazdy do teatrów na warszataty teatralne stały się już tradycją naszej szkoły. Tym razem w czasie lekcji uczniowie będą mieli okazję poznać relację reżyser-aktor, obsadzanie ról, tajniki pracy z aktorem, warsztat aktorski, metody porozumiewania się, cykl prób oraz reżyserską i aktorską pracę nad rolą.Lekcja teatru jest zaproszeniem na teatralną próbę, w czasie której wszystko może się zdarzyć..

Renata Ga?u?ny-Kula