Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

30 III'17
Warsztaty dla maturzystów!

 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach klasy III LO i Technikum odbyły spotkanie z Urzędu Pracy w Żorach. Tematyka warsztatów obejmowała między innymi zagadnienia dotyczące warunków odbywania stażu, wymagań i potrzeb rynku pracy w naszym mieście i regionie. Rozmawiano także o dobrym planowaniu kariery zawodowej, kursach, możliwościach pozyskiwania środków finansowych na potrzeby otwarcia własnej firmy, formach poszukiwania pracy i wszelkich możliwościach uzyskiwania informacji i pomocy ze strony Urzędu Pracy.

Dziękujemy za rzeczowe przekazanie informacji.
received_1887732988151592received_1887732991484925

DSC_1274 — kopia

 

Renata