Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

23 II'14
Tutoriale w naszej szkole.

Dnia 21 lutego zainaugurowaliśmy w naszej szkole zajęcia z tutoringu wychowawczo-rozwojowego.  Tutoriale w naszej szkole poprowadzą  pani dyrektor Zofia Szyndler, pani wicedyrektor Ilona Wala, pani Renata Gałużna-Kula oraz pan Zbigniew Nowak.

Tutoring jest formą pracy indywidualnej z uczniem i polega na comiesięcznych spotkaniach , w czasie których tutor i uczeń ustalają wspólne plany działania w zakresie własnego rozwoju, maksymalnego wykorzystania talentów i wskazania szlaku poszukiwań mądrości i dojrzałości.

 

Renata