Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

22 IX'17
,,A myśmy się spodziewali, że On przywróci królestwo Izraela

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

w ramach festiwalu Fide et Amore,

które odbędzie się 26 września 2017 roku,

o godzinie 19:00 w budynku naszej szkoły.

 

        Tegoroczne spotkanie ma na celu przybliżenie historii Kleofasa, który udaje się do Emaus. Wprawdzie historia ,, Drogi do Emaus" zostaje osadzona we współczesnych realiach, ale przesłanie moralitetu w reżyserii Jana Wyżgoła ma mieć podobny wydźwięk. Ma zobrazować pewien etap drogi człowieka do Boga. Chce nas pouczyć, że jeśli pozostaniemy przy zewnętrznych, materialnych aspektach osoby Jezusa i Kościoła, nie poznamy Go i nie zrozumiemy.

Zapraszamy na chwilę refleksji....

 

Renata