Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

05 X'17
Wieczór pełen refleksji w ramach festiwalu Fide et Amore..

Wprawdzie historia ,, Drogi do Emaus" została osadzona we współczesnych realiach, ale przesłanie moralitetu napisanego przez Jana Wyżgoła, a wyreżyserowanego przez Magdalenę Sojkę miała podobny wydźwięk. Zobrazowała pewien etap drogi człowieka do Boga. Pouczyła nas , że jeśli pozostaniemy przy zewnętrznych, materialnych aspektach osoby Jezusa i Kościoła, nie poznamy Go i nie zrozumiemy.

 

 

 

Renata