Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

19 III'14
Konkurs Wielkanocny dla uczniów naszej szkoły

1. Konkurs odbywa się w trzech tematycznych częściach praktycznych i jednej teoretycznej

I  PALEMKA
- palmy powinny nawiązywać zarówno forma jak i surowcem do tradycyjnych palm   wielkanocnych;
- palma może być wykonana z dowolnych materiałów

II  PISANKA WIELKANOCNA
- pisanki mogą być wykonane dowolną techniką

III  Strojenie mazurka
-każda z klas otrzyma 16 kwietnia mazurek
-materiały do ozdobienia- klasy zobowiązane są do przyniesienia własnych

IV  Test wiadomości związany z obchodami  Wielkanocy

  2. Kryterium oceny prac będą:
-walory artystyczne i estetyczne,
-nawiązanie do tradycji,
-pomysłowość,
-bogactwo użytych materiałów,
-staranność.

  3. Spośród zgromadzonych prac, jury wyłoni laureatów konkursu

  4. Nagrodzone zostanie 1, 2, 3 miejsce.

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

  1. Prace konkursowe ,,PALEMKA" i ,,PISANKA" należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.04.2014r.

  2. Prace muszą posiadać symbol. Do każdej pracy musi być dołączona zaklejona koperta (z identycznym symbolem jak na pracy) z informacją, z której klasy praca pochodzi.

  3. Strojenie mazurka oraz test wiadomości odbędzie się 16 kwietnia 2014r. na terenie szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu:

  1. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014r.

Punktacja

Za każdą część tematyczną można uzyskać:

Zadanie:

Punktacja:

1.

10pkt.

2.

10pkt.

3.

10pkt.

4.

10pkt.

Admin