Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

13 IX'14
Wieczór poezji w ramach festiwalu Fide et Amore

Publikacja11

Renata