Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Zespole Szkół Społecznych

Rok szkolny 2017/18

Nazwa zajęć

Prowadząca/y zajęcia

Termin zajęć

Szkoła/klasa

Przygotowanie do matury

z języka polskiego

M. Majewska

Czwartek, 14.50 s. 20

Maturzyści

Przygotowanie do matury

z matematyki

Z. Nowak

Środa, 14.00 s. 41

Maturzyści

Przygotowanie do matury

z języka angielskiego

S. Szostek

Wtorek, 9.40 – 10.25 s. 20

Poniedziałek, 13.20 s. 20

Maturzyści

Przygotowanie do matury

z historii i historii sztuki

M. Sobik

Wtorek, 8.00 – 8.45 s. 53

Maturzyści

Teatr Szkolny „Ławeczka”

M. Sojka, J. Wyżgoł

Spotkania ustalają opiekunowie teatru

T, LO, G, SP

Szkolne Koło Wolontariatu

S. Chyła

Poniedziałek, 15.00 s. 34

T, LO, G, SP

Kółko gier internetowych

K. Piecha

Wtorek, 14.50 s. 15

T, LO, G, SP

Kółko gastronomiczne

D. Pisarek

Poniedziałek, 14.50

Prac. hot.

T, LO, G, SP

SKS

E. Palm

Wtorek, 7.00 SP1

G/SP

Kółko geograficzno - turystyczne

I. Wala

Wtorek, 14.50 s. 39

LO, T, G, SP

Kółko redakcyjne

R. Gałużna - Kula

Wtorek, 8.50 s. 40

LO

Kółko artystyczne

M. Pieczka

29.09; 13.10; 27.10; 10.11; 24.11; 3.12; 15.12; 5.01; 19.01; 23.02; 2.03; 23.03; 6.04; 27.04; 11.05; 25.05; 8.06; 15.06 po 2h

T, LO, G, SP

Kółko języka angielskiego

A. Dęga

Czwartek, 8.50 – 9.35 s. 54

LO, T

Kurs animatora czasu wolnego

B. Helijak

Od 14.11 co 2 tygodnie 2h

T, LO