Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej od 1 grudnia!!!

WSZYSTKIE NEWSY

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Zespole Szkół Społecznych

Rok szkolny 2017/18

 Nazwisko i imię nauczyciela
Dzień tygodnia, godzina,
nr sali

Przygotowanie do matury z języka polskiego 
(M. Majewska)

Czwartek, 16:30 s. 20 dla maturzystów

 Przygotowanie do matury z matematyki 
(Z.Nowak)
 Piątek, 14.50 s. 41 dla maturzystów
  Przygotowanie do matury z języka angielskiego 
(S.Szostek)
 Wtorek, 9.40-10.25 s. 20
dla maturzystów 
 Przygotowanie do matury z historii i historii sztuki 
(M.Sobik)
  Wtorek, 8.00 -8.45 s. 53
dla maturzystów
  Teatr Szkolny "Ławeczka" (M.Sojka, J.Wyżgoł)
 Spotkania ustalają opiekunowie teatru.
 Szkolne Koło Wolontariatu (S.Chyła)  Poniedziałek, 14.00 s.34 
 Kółko gier internetowych (K.Piecha)  Środa, 14:50 s.15
 Kółko gastronomiczne (D.Pisarek)  Poniedziałek, 14:50 Prac. hot.
 SKS (E.Palm)  Wtorek, 7.00 SP1
 Kółko geograficzne - turystyczne (I.Wala)  Wtorek, 14:50 s.39
 Kółko redakcyjne (R.Gałużna - Kula)  Piątek, 8:50 s.40
 Kółko artystyczne (M.Pieczka)  29.09;13.10;27.10;10.11;24.11;3.12;
15.12;5.01;19.01;23.02;2.03;23.03;
6.04;27.04;11.05;25.05;8.06;15.06;
po 2h
 Kółko języka angielskiego (A.Dęga)  Poniedziałek, 8:50 - 9.35 s.54
 Kurs animatora czasu wolnego (B.Helijak)  Od 14.11 co 2 tygodnie 2h